15 సెప్టెం, 2009

కాలం gurinchi

లక్ష్యాలు,గమ్యాలు లేని జీవనవిధానానికి కాలం సరిపోదు. మన అలవాట్లు కాలం విలువను నిర్ణయిస్తాయి.ప్రతివారి అవసరాలమేరకు కాలం దొరుకుతుంది కనుక వైఖరిలో మార్పు వస్తే తప్ప కాలం విలువలో మార్పు రాదు .కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోదానికి పరిమితులు లేవు . కాలం పట్ల మన అభిప్రాయాల్ని మార్చుకుంటే తప్ప రానున్న కాలంలో ఇమడలేము.భవిష్యత్తులో సవాళ్ళ ను ఎదుర్కోవాలంటే కాలం విలువను పెంచుతూ మన విలువను పెంచుకోవాలి.

8 సెప్టెం, 2009

కాలం
కాలం గురించి కాసేపు మాట్లాడు కొందామా
కాలం ఒకటే మన సొంతం. దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొనేవారు సుఖసంతోషాలతో జీవిస్తారు.
తమకు కాలం సరిపోవడ్మ్ లేదనే వారు ముఖ్యంగా ప్రాధాన్యత కల పనులను వాయిదావేసి,
ప్రాముఖ్యం లేని పనులలో కాలం గదుపుతారు.qaalaanni
నిలువ ఉంచలేము.కాలం నదీ ప్రవాహంలాంటిది.దాన్ని డబ్బు లాగా దాచలేం. మరిన్ని వివరాలు మరోసారి చెప్పుకుందాము.

6 సెప్టెం, 2009

prapancham

మీరు ఉన్నతంగా ఎదగడానికి మీకు ప్రపంచం కావాలి. మీరు ఎదిగిన తరువాత ప్రపంచానికి మీరు కావాలి. కనుక ప్రపంచం మీ kosam ఎదురుచూసేలా మీరు ఎదగాలి.