21 అక్టో, 2009

వ్యవస్థ

వ్యవస్థలు ఎప్పుడూ వ్యక్తులకంటే గొప్పవి.అందుకే వ్యవస్థ శాశ్వతం.వ్యక్తి అశాశ్వతం.. ఈమాట అక్షర సత్యం. వ్యవస్థ వలన వ్యక్తికి గుర్తింపు వస్తుంది. ఆ వ్యవస్థ మీద ఉన్న గౌ రవం కొద్దీ ఆ వ్యక్తిని కూడ మనం గౌ రవిస్థూ ఉంటాం. ఆ వ్యవస్థకు అంత గొప్ప పేరు రావటానికి గల కారణమేమిటి? వ్యక్తుల కృషె వలన వ్యవస్థలకు లేదా సంస్థలకు గుర్తింపు వస్తుంది.ఇలా వ్యవస్థకు మ.చి గుర్తింపు తెచ్చే వ్యవక్తులు కావాలి.కనుక వ్యక్తికి వ్యవస్థకు పేరు తెచ్చే సత్కార్యాలను మాత్రమే చేయాలి.

9 అక్టో, 2009

వే దిక

పిల్లల అవగాహనా శక్తిలో ,మేధోశక్తిలో ఎన్నో అంతరాలుంటాయి శక్తులు కూడా అన్ని సందర్భాలలో ఒకే లా ప్రతిస్పందించవు.వారి సామర్థ్యం పరిమితిని తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా అంచనా వేయగలగాలి.సరియైన గమ్యాలని నిర్ణయించుకోడంలో వారికి చేయూత నివ్వాలి,లేనంత కాలం తల్లీండ్రులకు మనోవ్యాకులత తప్పదు. పిల్లలు మన హోదాకు చిహ్నాలు కాదు.తల్లిదండ్రులు అణqచివేసుకొన్న , కోరికలకు పిల్లలు వేదిక కాకూడదు.

2 అక్టో, 2009

స్వాధ్యాయం

స్వాధ్యాయం అంటే--స్వ అధ్యయనం అంటే మనల్ని మనం విశ్లేషించుకోవడం . ఆత్మ పరిశీలన లేని జీవితం జీవితమే కాదు అంటారు సోక్రటీస్.మనిషి అన్ని దశలలోను తనను తాను పరిశీలన చేసుకోవదం ద్వారా తనలోని లో పాలను సవరించుకొనే అవకాశం కలుగుతుంది. మనస్సులో వచ్చే ఆలోచనలకు క్రియారూపం ఇవ్వకుండా ప్రతిరోజూ గమనించడమే ఆత్మపరిశీలన.ఈ ఆత్మపరిశీలన మానసికంగా బలవంతులను చేస్తుంది.జీవిత పోరాటానికి సంసిథ్థం చేస్తుంది. మన ఆలోచనలే మన ప్రస్తుత స్ధికి కారణం. అందువల్ల ఆలోచనల విషయంలో జాగరూకత అవసరం.

15 సెప్టెం, 2009

కాలం gurinchi

లక్ష్యాలు,గమ్యాలు లేని జీవనవిధానానికి కాలం సరిపోదు. మన అలవాట్లు కాలం విలువను నిర్ణయిస్తాయి.ప్రతివారి అవసరాలమేరకు కాలం దొరుకుతుంది కనుక వైఖరిలో మార్పు వస్తే తప్ప కాలం విలువలో మార్పు రాదు .కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోదానికి పరిమితులు లేవు . కాలం పట్ల మన అభిప్రాయాల్ని మార్చుకుంటే తప్ప రానున్న కాలంలో ఇమడలేము.భవిష్యత్తులో సవాళ్ళ ను ఎదుర్కోవాలంటే కాలం విలువను పెంచుతూ మన విలువను పెంచుకోవాలి.

8 సెప్టెం, 2009

కాలం
కాలం గురించి కాసేపు మాట్లాడు కొందామా
కాలం ఒకటే మన సొంతం. దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొనేవారు సుఖసంతోషాలతో జీవిస్తారు.
తమకు కాలం సరిపోవడ్మ్ లేదనే వారు ముఖ్యంగా ప్రాధాన్యత కల పనులను వాయిదావేసి,
ప్రాముఖ్యం లేని పనులలో కాలం గదుపుతారు.qaalaanni
నిలువ ఉంచలేము.కాలం నదీ ప్రవాహంలాంటిది.దాన్ని డబ్బు లాగా దాచలేం. మరిన్ని వివరాలు మరోసారి చెప్పుకుందాము.

6 సెప్టెం, 2009

prapancham

మీరు ఉన్నతంగా ఎదగడానికి మీకు ప్రపంచం కావాలి. మీరు ఎదిగిన తరువాత ప్రపంచానికి మీరు కావాలి. కనుక ప్రపంచం మీ kosam ఎదురుచూసేలా మీరు ఎదగాలి.

31 ఆగ, 2009

విజయం ఏదైనా సాదించడానికి కాసింత శ్రమపడితే చాలుననే భావనను మనస్సులోంచితొలగించండి.జీవితంలో మీరేదైనా సాధించాలనుకొంటే మీరు చెయ్యవలసిందిఒక్కటే.మీ శక్తి సమర్థ్యాలన్నింటినీ కూడగట్టుకొని లక్షయం వైపుసాగిపోవడమే.చెయ్యాలి లేదా చావాలి అనే రీతిలో కష్టపడాలి . మీ విజయ రహస్యం మీ ఆలోచనలో దాగి ఉంటుంది .మీ ఆలోచనలకు తగ్గట్టే మీకు ఫలితం లభిస్తుంది .ఆలోచనల సాధనకు కేంద్రబిందువేమీ గమ్యం,మీ లక్ష్యం

22 ఆగ, 2009

ఒక ముఖ్యమైన విషయం

]
తెలుగు భాషాప్రియులారా, తెలుగుజాతికిఒకవరం తెలుగుతల్లికి పూలహారం డబుల్యు డబుల్యు డబుల్యు.కూడలి.ఓఆర్జి
చదవండి చదివించండి చూడండి చూపించండి

19 ఆగ, 2009

geethasaaram

గీతాసారం గీతోపదేశాన్ని శ్రీకృష్ణుడు యుధ్ధరంగంలో చెప్పాడు.కల్లోలమైన మనస్సుకు ధైర్యాన్ని భోధిస్తూ చెప్పాడు.జీవన్మరణ సమస్యలకు పరిష్కారం చెప్పాడు.కష్తాలు వస్తే ఎలా చిరునవ్వు చిందిస్తూ ఉండాలో చెప్పాడు. అన్నింటికీ మించి -అసలు మనిషిగా నువ్వేం సాధించాలో చెప్పాడు. ఇదే గీతారహస్యం . మీ విజయ

15 ఆగ, 2009

ఒక సంగతి

తాటాకు పుస్తకాల u
.తాటి మట్టల నుంచి ఆకులు విడిపించి ,సమానంగ కత్తిరించి ,నీడలో ఎండించేవారు.నీడలో ఎండిస్తే దానిని ఛాయశుస్కం అనేవారు. నీడలో ఎండిస్తే పెళుసు బారదు. తరువాత వాతిని నీతిలొగని,ఆవు పంచితం లో గాని నానబెట్టేవారు. పిదప ఉడికించేవారు. వాతి మీద శంఖం ,లేదా గవ్వలతోనో బాగా రుద్దేవారు.గరుకుదనం పో నునుపుదనం వస్తుంది. వాతికి రెందువైపుల ఎడం విడిచి రంధ్రాలు వేసి, దారంతో క్ట్టేవారు.ఇడే గ్రంథం అంటే. గ్రంథం అంటే చే ర్చబడింది. ఇంత కష్టం అన్నమాట.

14 ఆగ, 2009

manasu

మన మనసులపట్ల మనకు ఏరుక అవసరం.మన గాయాలకు మనమే మందు రాసుకోవాలి.
మనసుని అదుపులో పెట్ట్ద్దొము అనేది అసాథ్యం ఏమీ కాదు.విశృంఖలమైన ఆశలమీద,ఆలోచనల మీద
ఓ నిఘా మనమే పెట్టు కోవాలి .ఇష్టా ని ష్టా ల కన్న కన్నా సాధ్యాసాహ్యలకన్న ప్ర పంచంలో స్థా నం వుంది .అందు కే మనసును వర్త మానం లో ఉంచడం అత్యవసరం .

8 ఆగ, 2009

  • సుద్దులు 1}నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా నీ శరీరం,నీ మనసు నీ జీవితాంతం ఉంటాయి.వటితొటే జీవనం కొనసాగించాలి.కాబట్టి వాటినిమెరుగుపరచు కోవాలి.
  • 2} మీరు ఏ పని చేస్తున్న మీకు ఆ పని పట్ల శ్రధా ,ఏకగ్రత ఆవసరం.మీరు చేయవలశిన పనిని ఏంజొయ్ చేయటం నేర్చుకూంది.వాటికి అనుగుణంగ మీ ఆలవట్లను మార్చుఖొండి.