8 సెప్టెం, 2009

కాలం
కాలం గురించి కాసేపు మాట్లాడు కొందామా
కాలం ఒకటే మన సొంతం. దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొనేవారు సుఖసంతోషాలతో జీవిస్తారు.
తమకు కాలం సరిపోవడ్మ్ లేదనే వారు ముఖ్యంగా ప్రాధాన్యత కల పనులను వాయిదావేసి,
ప్రాముఖ్యం లేని పనులలో కాలం గదుపుతారు.qaalaanni
నిలువ ఉంచలేము.కాలం నదీ ప్రవాహంలాంటిది.దాన్ని డబ్బు లాగా దాచలేం. మరిన్ని వివరాలు మరోసారి చెప్పుకుందాము.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

గమనిక: ఈ బ్లాగు యొక్క సభ్యుడు మాత్రమే వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యగలరు.