15 సెప్టెం, 2009

కాలం gurinchi

లక్ష్యాలు,గమ్యాలు లేని జీవనవిధానానికి కాలం సరిపోదు. మన అలవాట్లు కాలం విలువను నిర్ణయిస్తాయి.ప్రతివారి అవసరాలమేరకు కాలం దొరుకుతుంది కనుక వైఖరిలో మార్పు వస్తే తప్ప కాలం విలువలో మార్పు రాదు .కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోదానికి పరిమితులు లేవు . కాలం పట్ల మన అభిప్రాయాల్ని మార్చుకుంటే తప్ప రానున్న కాలంలో ఇమడలేము.భవిష్యత్తులో సవాళ్ళ ను ఎదుర్కోవాలంటే కాలం విలువను పెంచుతూ మన విలువను పెంచుకోవాలి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

గమనిక: ఈ బ్లాగు యొక్క సభ్యుడు మాత్రమే వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యగలరు.