2 అక్టో, 2009

స్వాధ్యాయం

స్వాధ్యాయం అంటే--స్వ అధ్యయనం అంటే మనల్ని మనం విశ్లేషించుకోవడం . ఆత్మ పరిశీలన లేని జీవితం జీవితమే కాదు అంటారు సోక్రటీస్.మనిషి అన్ని దశలలోను తనను తాను పరిశీలన చేసుకోవదం ద్వారా తనలోని లో పాలను సవరించుకొనే అవకాశం కలుగుతుంది. మనస్సులో వచ్చే ఆలోచనలకు క్రియారూపం ఇవ్వకుండా ప్రతిరోజూ గమనించడమే ఆత్మపరిశీలన.ఈ ఆత్మపరిశీలన మానసికంగా బలవంతులను చేస్తుంది.జీవిత పోరాటానికి సంసిథ్థం చేస్తుంది. మన ఆలోచనలే మన ప్రస్తుత స్ధికి కారణం. అందువల్ల ఆలోచనల విషయంలో జాగరూకత అవసరం.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

గమనిక: ఈ బ్లాగు యొక్క సభ్యుడు మాత్రమే వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యగలరు.