9 అక్టో, 2009

వే దిక

పిల్లల అవగాహనా శక్తిలో ,మేధోశక్తిలో ఎన్నో అంతరాలుంటాయి శక్తులు కూడా అన్ని సందర్భాలలో ఒకే లా ప్రతిస్పందించవు.వారి సామర్థ్యం పరిమితిని తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా అంచనా వేయగలగాలి.సరియైన గమ్యాలని నిర్ణయించుకోడంలో వారికి చేయూత నివ్వాలి,లేనంత కాలం తల్లీండ్రులకు మనోవ్యాకులత తప్పదు. పిల్లలు మన హోదాకు చిహ్నాలు కాదు.తల్లిదండ్రులు అణqచివేసుకొన్న , కోరికలకు పిల్లలు వేదిక కాకూడదు.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

గమనిక: ఈ బ్లాగు యొక్క సభ్యుడు మాత్రమే వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యగలరు.