8 ఆగ, 2009

  • సుద్దులు 1}నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకున్నా నీ శరీరం,నీ మనసు నీ జీవితాంతం ఉంటాయి.వటితొటే జీవనం కొనసాగించాలి.కాబట్టి వాటినిమెరుగుపరచు కోవాలి.
  • 2} మీరు ఏ పని చేస్తున్న మీకు ఆ పని పట్ల శ్రధా ,ఏకగ్రత ఆవసరం.మీరు చేయవలశిన పనిని ఏంజొయ్ చేయటం నేర్చుకూంది.వాటికి అనుగుణంగ మీ ఆలవట్లను మార్చుఖొండి.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

గమనిక: ఈ బ్లాగు యొక్క సభ్యుడు మాత్రమే వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యగలరు.