31 ఆగ, 2009

విజయం ఏదైనా సాదించడానికి కాసింత శ్రమపడితే చాలుననే భావనను మనస్సులోంచితొలగించండి.జీవితంలో మీరేదైనా సాధించాలనుకొంటే మీరు చెయ్యవలసిందిఒక్కటే.మీ శక్తి సమర్థ్యాలన్నింటినీ కూడగట్టుకొని లక్షయం వైపుసాగిపోవడమే.చెయ్యాలి లేదా చావాలి అనే రీతిలో కష్టపడాలి . మీ విజయ రహస్యం మీ ఆలోచనలో దాగి ఉంటుంది .మీ ఆలోచనలకు తగ్గట్టే మీకు ఫలితం లభిస్తుంది .ఆలోచనల సాధనకు కేంద్రబిందువేమీ గమ్యం,మీ లక్ష్యం

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

గమనిక: ఈ బ్లాగు యొక్క సభ్యుడు మాత్రమే వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యగలరు.